Falck Renewables Stödprogram för Studier Inom Hållbar Energi 2021

ÄR DU EN STUDENT SOM ÖVERVÄGER EN KARRIÄR INOM SEKTORN FÖR FÖRNYELSEBAR ENERGI ELLER ARBETAR I EN VERKSAMHET OCH VILL KOMPETENSUTVECKLA INOM HÅLLBAR ENERGI?

FÖR ATT ANSÖKA OM FINANSIELLT STÖD, GÖR DIN ANSÖKAN FÖRE DEN 31 JANUARI 2022!

 

Vi är glada att för fjärde året lansera stödprogrammet för studier/utbildning inom hållbar energi.

Om du känner till några yngre i ditt område som studerar eller planerar att studera kurser relaterade till förnybar energi, berätta för dem om att ansöka till vårt stödprogram! Eller kanske det finns en organisation i ditt område som skulle dra nytta av finansiering för utbildning inom energihållbarhet eller förnybar energi, uppmuntra dem att ta reda på mer.

LADDA NED INFORMATIONSBLADET OM STÖDPROGRAMMET FÖR STUDIER INOM HÅLLBAR ENERGI

HUR ANSÖKER MAN

Ansökningar till stödprogrammet måste lämnas in genom att fyllas i: ONLINE APPLICATION FORM

DATUM

31 Januari 2022 – sista ansökningsdag

I slutet av Februari 2022 – kontakt tas med ansökanden som gått vidare

KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

 • Sökande måste vara 16 år eller äldre vid kursstart.
 • Stödberättigade sökande är de personer som bor inom en radie av 50 mil från Falck Renewables Svenska vindkraftparker i Brattmyrliden och Åliden vid Trehörningsjö.
 • Sökande måste studera en behörighet som skulle hjälpa dem att få yrkeskunskaper som de kan använda inom sektorn för förnybar energi.
 • Alla sökande måste fylla i ansökningsblanketten online, inklusive uppgifter om en person som är villig att vidimera ansökan.
 • Den årliga fonden kommer att delas mellan de framgångsrika sökande.
 • Falck Renewables kan besluta att tillhandahålla en del av det stöd som söks.
 • Falck Renewables kommer att täcka utgifter som hjälper de sökande att genomföra sin kurs. Stödberättigade utgifter inkluderar rese-/pendlingskostnader, utbildningsmaterial (böcker, programvara), internetuppkoppling och utrustning.
 • De framgångsrika sökande måste tillhandahålla kvitton eller bevis på alla sina utgifter.
 • Bevis för att den sökande är registrerad och går kursen kommer att krävas innan några pengar betalas ut.
 • Sökande kan bli ombedd att återbetala medel om de inte klarar kursen.
 • Ansökningar kommer att behandlas av en Falck Renewables -kommitté

För mer information, vänligen kontakta:

Nils Frisén, Asset Manager Nordic´s,

nfrisen@vectorenewables.com

Tel. +46 (0) 73 0860 114